Ćwiczenia

Aktualne przypisanie ćwiczeń

Uwaga: Ze względu na bardzo dużą liczbę studentów zapisanych na pracownię w bieżącym roku akademickim, możliwość wykonywania ćwiczeń z listy do wyboru będzie bardzo ograniczona.

Ćwiczenia podstawowe

(planowane dla wszystkich studentów w razie braku zgłoszonych preferencji)

SymbolĆwiczenieCzas trwania
(tygodnie)
Liczba
stanowisk
prDrgania pręta12
strDrgania struny14
kabKabel24
zarŻarówka1 lub 24
michInterferometr Michelsona*22
hallEfekt Halla12
przPrzerwa energetyczna12
las Laser He-Ne * 21 (para)

Ćwiczenia dodatkowe

(realizowane po zgłoszeniu przez studentów chęci wykonania w zamian za jakieś ćwiczenie podstawowe)

Symbol Ćwiczenie Czas trwania
(tygodnie)
Liczba
stanowisk
ooObrazowanie Optyczne24
oSRKonstrukcja Spektrometru *24
oDSiatka dyfrakcyjna **22
LNeLaser He-Ne *21 (para studentów)
wDPrędkość dźwięku12
wLPrędkość światła12
wADyfrakcja światła na ultradźwiękach *11 (para studentów)
122Potas 40K12-3
int Interferencja w szkiełku 12
wid Badanie widma 14
rut Współczynnik załamania/dwójłomność 12

Gwiazdki przy nazwie ćwiczenia oznaczają zwiększony poziom trudności (im więcej gwiazdek, tym trudniejsze ćwiczenie)

Instrukcje i opisy ćwiczeń, których tu nie ma można znaleźć na starej stronie IPWb.