Interferencja w szkiełku mikroskopowym

Ćwiczenie polega na obserwacji interferencji między odbiciami wiązki lasera od pierwszej i drugiej powierzchni szkiełka mikroskopowego. Różnica dróg optycznych między interferującymi promieniami zmienia się wraz kątem padania wiązki w prosty do obliczenia sposób. Zmieniając kąt padania i wyznaczając położenie kolejnych minimów interferencyjnych mozna obliczyć współczynnik załamania szkła.

W trakcie ćwiczenia będziesz miał do dyspozycji ławę optyczną z laserem i uchwytem na szkiełko. Twoim zadaniem bedzie znalezienie kątów dla których odbicie od płytki znika (lub osiąga minimum) i ich zmierzenie. Jak dokładnie to zrobisz – pozostawiamy Tobie.

Celem ćwiczenia jest

  • Obserwacja interferencji między odbiciami wiązki lasera od pierwszej i drugiej powierzchni szkiełka mikroskopowego
  • Wyznaczenie współczynnika załamania szkła poprzez badanie położeń kolejnych minimów interferencyjnych

Do przygotowania (przed rozpoczęciem ćwiczenia):

Wiązka laserowa o długości fali λ pada na płytkę szklaną o współczynniku załamania n i grubości d pod kątem α.

  1. Narysuj tor promieni odbitych od przedniej i tylnej powierzchni płytki.
  2. Oblicz różnicę dróg optycznych i sformułuj warunek interferencji destruktywnej pomiędzy promieniem odbitym od przedniej i tylnej powierzchni. Pamiętaj, że różnica dróg wynika nie tylko z propagacji promieni wewnątrz płytki, ale także na zewnątrz (jeden promień dociera do powierzchni płytki po przebyciu innej drogi niż drugi).
  3. Zapisz wzorem wypadkowe pole elektryczne fali odbitej od płytki jako sumę wkładów od jednej i drugiej powierzchni.
  4. Co się będzie działo gdy powierzchnie płytki nie będą idealnie równoległe? Narysuj bieg wiązek i ich fronty falowe (nieobowiązkowe, dla chętnych, chociaż ten przypadek często zachodzi w doświadczeniu).