Narzędzia

Podczas opracowywania wyników i przygotowywania raportów mogą się przydać następujące programy:

  • Origin – program do analizy danych i tworzenia wykresów oraz dopasowywania zależności funkcyjnych. Studenci nie mają możliwości korzystania z licencji sieciowej, wydawane sa im licencje domowe. Ich liczba jest jednak ograniczona. Proszę o wnioskowanie o wydanie licencji domowej tylko tych studentów, którzy naprawdę planuja korzystanie z Origina.
  • Mathematica – program do obliczeń numerycznych i symbolicznych, może również służyć do tworzenia wykresów i dopasowywania funkcji. Wydział ma nielimitowana liczbę licencji domowych dla studentów.
  • Python z odpowiednimi bibliotekami do analizy i wizualizacji danych oraz interfejsami użytkownika (Jupyter Lab, Jupyter Notebook, Spyder). Najwygodniejsza może być instalacja Pythona wraz z całym pakietem narzędzi naukowych w postaci dystrybycji Anaconda.
  • Inkscape – program do grafiki wektorowej, doskonały do tworzenia schematów układów pomiarowych itp. Darmowy.
  • Gnuplot – program do wizualizacji danych i tworzenia wykresów. Alternatywa dla Origina z interfejsem użytkownika opartym o linię poleceń. Darmowy
  • SciDAVis – program do wizualizacji danych i tworzenia wykresów – darmowa alternatywna dla Origina.
  • LabVIEW – graficzny język programowania, służący przede wszystkim do obsługi eksperymentów – pisania programów komunikujących się z urządzeniami pomiarowymi. Wydziałowa licencja pozwala na instalację LabVIEW na komputerach studentów na rok.