O Pracowni

Regulamin BHP

Pracownia I R…

…to zajęcia laboratoryjne obejmujące wykonanie 10 ćwiczeń przewidzianych na 3 lub 6 godzin zegarowych.

Zajęcia na Pracowni I R odbywają się w środy i rozpoczynają o godzinie 9:15 lub 12:15 i kończą, odpowiednio, o 12:00 i 15:00.

Ćwiczenia laboratoryjne w roku akad. 2019/20 prowadzą:

Cały semestr:

Pierwsza połowa semestru:

Druga połowa semestru:

Celem pracowni jest:
  1. Zapoznanie studentów z podstawowymi przyrządami (oscyloskop, miernik, generator, laser, polaryzator, spektrometr, ciekły azot, sumiarka) i procedurami eksperymentalymi, w tym z rachunkiem niepewności pomiarowych.
  2. Wyrobienie nawyku pisania jasnych sprawozdań oraz sprawnego przeprowadzania pomiarów laboratoryjnych.
  3. Ułatwienie studentom świadomego wyboru dalszej drogi studiów.