Badanie przerwy energetycznej

Zadanie polega na wykorzystaniu zależności oporu półprzewodnika od temperatury przy wyznaczeniu jego przerwy energetycznej.

Przygotowanie do ćwiczenia

  1. Przeczytaj instrukcję do ćwiczenie.
  2. W jaki sposób materiały przewodzą prąd, od czego zależy przewodnictwo?
  3. W jaki sposób przewodnictwo w różnych materiałach zależy od temperatury, jak zależy w metalach a jak w półprzewodnikach?

W opisie

  1. Zamieścić opis metody doświadczalnej, przebiegu pomiarów; metody opracowania danych oraz dyskusję otrzymanych wyników
  2. Przedstawić wykresy przedstawiające zależność oporu od temperatury oraz odpowiednie wykresy, z których można odczytać przerwę energetyczną.
  3. Zamieścić schematy i zdjęcia układów doświadczalnych.
  4. Pamiętać o tym, żeby wszystko było czytelne, czcionki mają być odpowiednio duże, rysunki estetyczne.