Siatka dyfrakcyjna: ilustracja wektora falowego

Instrukcja do ćwiczenia

Ćwiczenie polega na obserwacji wielu rzędów ugięcia na siatce dyfrakcyjnej w fukcji kąta padania w płaszczyźnie równoległej do szczelin.

W trakcie ćwiczenia będziesz miał do dyspozycji ławę optyczną z laserem i uchwytem na siatkę.

Twoim zadaniem jest konstrukcja modelu teoretycznego który pozwoli przwidzieć kierunek ugięcia światła dla wszystkich możliwych kierunków padania i weryfikacja ekseprymentalna poprawności tego modelu dla przynajmniej dwóch długości fali.