Interferometr Michelsona

Ćwiczenie proste, głównie dla osób które nie miały styczności z optyką/laserami/interferencją

Instrukcja do ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest:

  1. Zapoznanie się z interferometrem Michelsona i obserwacja interferencji fal płaskich i opcjonalnie sferycznych
  2. Sprawdzenia zależności współczynnika załamania od ciśnienia
  3. Wyznaczenie wartości tego współczynnika

Do przygotowania (przed rozpoczęciem ćwiczenia):

  • Przeczytaj instrukcję począwszy od opisu fizyki interferometru
  • Odpowiedz na zawarte tam pytania 1-7
  • Dla ambitniejszych też 8-10

Zdjęcia rzeczywistego układu: