Prędkość dźwięku

Ćwiczenie polega na wyznaczeniu prędkości fali ultradźwiękowej w powietrzu i wyznaczeniu jej zależności od temperatury powietrza. W ćwiczeniu wykorzystywane są generator i odbiornik fal ultradźwiękowych zamontowane na szynie pozwalającej na zmianę ich odległości oraz generator i oscyloskop do obserwacji fali nadawanej i odbieranej. Tuba z piecykiem pozwala na zmianę temperatury powietrza pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem.

Zastanów się, jak wyznaczyć prędkość dźwięku w tubie, w sytuacji, gdy nie możesz zmieniać odległości pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem, ale możesz zmieniać częstotliwość dźwięku.

W bardziej zaawansowanej wersji ćwiczenie można wykorzystać z wykorzystaniem woltomierza fazoczułego (lock-in) do obserwacji zmian fazy pomiędzy sygnałem nadawanym a odbieranym.