Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się archiwalne materiały dotyczące Pracowni I R. Aktualnie Pracownia Fizyczna I R jest prowadzona z wykorzystaniem systemu Kampus i materiały dostępne są dla studentów zapisanych na zajęcia.

Oceny

Oceny z Pracowni I R w roku akademickim 2019/2020 wystawione zostały na podstawie średniej arytmetycznej ocen z raportów z ćwiczeń zdalnych zgodnie z poniższymi zasadami:

Jeśli ocena wstawiona w protokole nie zgadza się z Państwa wyliczeniem proszę skontaktować się z koordynatorem.

Ostatnie ćwiczenie zdalne

Ponieważ do tej pory nie udało się nam wrócić do regularnych zajęć
proszę o wybranie i wykonanie piątego, ostatniego ćwiczenia zdalnego z
terminem oddania raportu 27 maja. Zgodnie z aktualnymi planami
kontaktowe zajęcia Pracowni I R ograniczą się do dokończenia
ćwiczenia, które zaczęliśmy w marcu. Obecnie zajęcia te planowane są
na pierwszy tydzień lipca.

Kontynuacja zdalnych zajęć doświadczalnych

W związku z przedłużeniem okresu zawieszenia regularnych zajęć na uczelni kontynuujemy zdalne zajęcia w ramach Pracowni I R. W dniu jutrzejszym (15.04) proszę wybrać kolejne ćwiczenie do wykonania, termin przygotowania raportu z tego ćwiczenia to 29.04. Jak dotychczas, po pierwszym tygodniu zajęć proszę przesłać prowadzącym informacje o uzyskanych wynikach. Do listy ćwiczeń do wyboru doszło jedno ćwiczenie – wyznaczenie lepkości cieczy.

Pracownia w okresie zawieszenia zajęć

W okresie zawieszenia regularnych zajęć dydaktycznych zajęcia Pracowni I R będą realizowane w trybie nauczania na odległość. Oznacza to, że studenci będą wykonywać doświadczenia w warunkach domowych, a ich wyniki konsultować zdalnie z prowadzącymi zajęcia. Proszę studentów o zapoznanie się z zasadami zajęć zdalnych i propozycjami doświadczeń do wykonania a następnie dokonanie wyboru ćwiczenia. Wybrane ćwiczenie należy wpisać w arkuszu w terminie do 18 marca włącznie. Termin oddania raportu z pierwszego ćwiczenia upływa 1 kwietnia.

Pierwsze zajęcia Pracowni I R

Pierwsze zajęcia Pracowni I R odbędą się w dniu 26 lutego 2020 i będą miały charakter informacyjny. Obecność na tych zajęciach jest obowiązkowa.

Spotkanie odbędzie się w sali B2.26 o godz. 9:15 dla grupy 1 i o 12:15 dla grupy 2.