Zdalna Pracownia I R – zasady

W związku z zawieszeniem regularnych zajęć dydaktycznych w okresie do 14.04.2020 roku lub do odwołania zajęcia Pracowni I R będą realizowane w trybie kształcenia na odległość. Będzie on polegał na tym, że studenci uczestniczący w zajęciach Pracowni będą w domu wykonywać doświadczenia, a sposób ich przeprowadzenia i uzyskane wyniki będą konsultować z prowadzącymi zajęcia poprzez email.

Wyniki przeprowadzonych doświadczeń należy opracować i opisać w sposób zgodny z zasadami przyjętymi na Pracowni I R. Oznacza to m. in., że doświadczenia najlepiej przeprowadzić w taki sposób, by wyniki można było przedstawić na wykresie i zanalizować poprzez dopasowanie prostej lub odpowiedniej zależności funkcyjnej. Wymagane jest również elementarne oszacowanie niepewności pomiarowych wyznaczonych wielkości i dyskusja uzyskanych wyników.

Raport tylko w wersji elektronicznej (najlepiej w formacie pdf) należy przesłać mailem do osoby prowadzącej ćwiczenia, zgodnie z arkuszem. W raporcie należy umieścić zdjęcia dokumentujące wykonanie ćwiczenia, ewentualnie wraz z raportem udostępnić osobie prowadzącej ćwiczenie nagrany podczas przeprowadzenia doświadczenia film.

Studenci mają wykonać jedno ćwiczenie na każde 2 tygodnie zawieszenia zajęć, dokonując samodzielnego wyboru spośród zaproponowanych ćwiczeń. Po pierwszym tygodniu wykonywania ćwiczenia należy przesłać prowadzącemu krótkie sprawozdanie z dotychczasowej realizacji ćwiczenia (w przypadku pierwszego ćwiczenia proszę o dokonanie wyboru do 18 marca i przesłanie sprawozdania z pierwszego etapu wykonania ćwiczenia do 25 marca)

Ćwiczenia do wykonania bazują na zadaniach doświadczalnych I etapu Olimpiady Fizycznej i są tak zaplanowane, by można je było wykonać korzystając z typowych sprzętów znajdujących się domu, ewentualnie z materiałów, które można kupić w sklepach spożywczych. W przypadku, gdy ze względu na brak dostępu do potrzebnych materiałów student nie widzi możliwości wykonania żadnego z zaproponowanych doświadczeń, powinien jak najszybciej skontaktować się mailowo z koordynatorem Pracowni I R w celu wyboru innego ćwiczenia, które będzie w stanie wykonać.

Osoby, które chciałyby wykonać bardziej złożone doświadczenia i mają do tego warunki np. dzięki posiadaniu elektronicznych przyrządów pomiarowych, również mogą skontaktować się z koordynatorem w celu zaproponowania własnego tematu ćwiczenia. Propozycja ćwiczenia powinna zawierać opis badanego zjawiska, wielkości, które zostaną wyznaczone, projekt/opis układu doświadczalnego i planowany sposób przeprowadzenia pomiarów.

Po dokonaniu wyboru ćwiczenia studenci proszeni są o wpisanie wyboru w tym arkuszu. W tym samym arkuszu za pomocą kolorów oznaczeni są prowadzący udzielający konsultacji i oceniający raporty z wykonania ćwiczenia. Wyboru pierwszego ćwiczenia proszę dokonać najpóźniej 18 marca.